خرید ضایعات لوبیا

فروش ضایعات لوبیا خوراک دام و طیور

آیا با جایگاه ضایعات در خوراک دام و طیور آشنا هستید؟  آیا لوبیا شکسته به نسبت قیمت آن ارزش خرید دارد؟ چه مراکزی این محصولات را برای فروش عرضه می کنند؟

با مشخص شدن نتایج آزمایشات و تحقیقاتی که بر روی ضایعات مختلف و تاثیر آنها در جیره های غذایی صورت گرفته، امروزه کمتر ضایعاتی یافت می شود که قابل استفاده در خوراک دام و طیور نباشد.

علت این رو آوردن به ضایعات نیز مشخص است؛ قیمت پایین این محصولات به نسبت ارزش غذایی آنها هر دامدار یا مرغداری را به مصرف نمودن این مواد در جیره ترغیب می کند.

لوبیا شکسته در خوراک دام

یکی از این محصولات ضایعاتی لوبیا شکسته است. این محصول ترکیبی از لوبیای نارس، شکسته یا ناسالم است که استفاده آن در خوراک دام با نتایج مثبتی همراه بوده است.

لوبیای شکسته با تناژ مختلف قابل ارسال از شیراز به تمام نقاط کشور است.