قیم نهاده های دامی

قیمت جدید نهاده های دامی سال 1401

قیمت جدید نهاده های دامی سال 1401 در نهایت پس از کش و قوس فراوان از طرف اتحادیه واردکننده ها اعلام شد. قیمت جو ذرت و سویا اختلاف زیادی با نرخ قبلی دارد.

از ماه ها قبل بحث حذف ارز دولتی بر سر زبان ها افتاده بود و از همان زمان زمزمه ی آزاد شدن قیمت ها به گوش می رسید. اینکه پس از حذف ارز دولتی، قیمت نهاده ها به چه شکل خواهد بود به یک سوال مشترک دامداران و مرغداران تبدیل شده بود.

قیمت جدید نهاده های دامی

از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بحث جراحی اقتصادی توسط رسانه ها مطرح میشد. اگرچه کارشناسان نظرهای مختلفی دارند و نقدهایی بر این طرح وجود دارد، نظر اکثر کارشناسان بر حذف ارز دولتی بود. دلیل اصلی این کارشناسان جلوگیری از ریخت و پاش و قاچاق می باشد.

اگرچه هنوز قیمت ها از سوی دولت به طور رسمی اعلام نشده است اما اتحادیه وارد کننده ها در نامه ای به اعضای خود قیمت نهاده های دامی را به شکل زیر اعلام کرده است:

جو 12000تومان

ذرت 12000 تومان

کنجاله سویا 17000 تومان

قیمت جدید نهاده های دامی

قیمت جو ذرت سویا سال 1401

قیمت های اعلامی قیمت در مبادی ورودی می باشد و طبیعتا به قیمت نهایی که به دست مرغدار یا دامدار می رسد، هزینه های حمل و نقل نیز اضافه می گردد.

تاثیر قیمت جدید نهاده ها بر دامداری ها و مرغداری ها

از چند روز قبل از اعلام قیمت جدید نهاده های دامی، قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات اعلام شد که نسبت به قیمت های قبلی اختلاف فاحشی داشت. این افزایش قیمت ها به هیچ عنوان باعث خوشحالی دامداران و مرغداران نشد زیرا برای آنها کاملا مسجل بود که قیمت نهاده ها نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت و در نهایت اختلاف قیمت تمام شده برای آنها با قیمت فروش آنها تغییری نخواد داشت و چه بسا شرایط دشوار تر هم می شود.

حذف ارز دولتی

در مورد حذف ارز دولتی نظرهای متفاوتی وجود دارد اما قریب به اتفاق کارشناسان اعتقاد به درستی حذف ارز دولتی دارند. این کارشناسان اعتقاد دارند که ارز دولتی از همان ابتدا اشتباه بود و در این چهار سال موجب حیف و میل شدن بسیار از منابع کشور گشت. اگرچه حذف ارز دولتی کاری درست است اما در این مقطع فشار زیادی به مردم وارد می نماید. در نهایت امیدواریم دست اندرکاران مملکت با برنامه ریزی دقیق تر سیاست هایی وضع نمایند که هم به سود دامداران و مرغداران و هم به سود مصرف کننده نهایی باشد.