معرفی، مزایا، ویژگیها و آنالیز سیلو ذرت خوراک دام

یک دامدار برای بهره گیری حداکثری از ذرت علوفه ای می بایست با معرفی، مزایا، ویژگیها و آنالیز سیلو ذرت خوراک دام آشنا باشد.

ذرت علوفه ای بعد از سیلو شدن و تخمیر شدن یکی از بهترین خوراک هایی است که توسط اکثر مشاوران تغذیه برای استفاده در جیره ی دامداری ها پیشنهاد شده است.

در زیر سیلو ذرت معرفی شده و مزایا و ویژگی های آن بیان می شود.

امید است که مطالب ارائه شده برای دامداران عزیز مفید واقع گردد.

سیلو ذرت