کنجاله کلزا

کنجاله کلزا، بایدها و نبایدها

با در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای کنجاله کلزا، این محصول را می توان به عنوان یک منبع تامین پروتئین در جیره های غذایی بکار برد.

این نهاده به نام های کنجاله منداب و کنجاله کانولا نیز شناخته می شود و به منظور استحصال روغن از دانه های آن کشت می گردد. کنجاله کلزا به دلیل داشتن مقدار نسبتا بالای مواد گواترزا، اسید اروسیک و سیناپین با محدودیت فراوان در جیره طیور مصرف می شود.

محدودیت های استفاده از کنجاله کلزا

اسید اروسیک و مواد گواترزا موجب افزایش وزن تیروئید و اختلالات هورمونی می شود. تجزیه سیناپین نیز سبب ایجاد طعم و بوی ماهی در تخم مرغ می گردد. از دیگر معایب کنجاله کلزا افزایش بروز مشکلات پا، خونریزی کبدی و تولید تخم مرغ های کوچک است.

به احتمال زیاد مقدار بیش از حد معمول اسید فایتیک در این نهاده که با روی متصل می شود منجر به عدم جذب مقادیر کافی روی و بروز نابهنجاری های اسکلتی و استخوانی پای طیور می گردد.

همچنین سطح بالای گوگرد در کنجاله کلزا که تنها ۲۰ درصد آن در اسید های آمینه گوگرد دار وجود دارد و بقیه قابلیت ترکیب با سایر عناصر را دارند با کلسیم پیوند یافته و مانع جذب آن می شود. و به این ترتیب مشکلات اسکلتی پا افزایش می کند. با این اوصاف، باید کنجاله کلزا را در جیره پرندگان با دقت و احتیاط فراوان بکار برد.