اعتصاب کامیونداران خوراک دام

خرید خوراک دام و طیور در اعتصاب کامیونداران

با اعتصاب مجدد کامیونداران خرید خوراک دام و طیور در این شرایط برای دامداری ها و مرغداری با بحرانی جدی مواجه شده است.

یک جمله رایج در بین دامداری ها و مرغداری وجود دارد و آن این است که دام و طیور جمعه و شنبه نمی شناسند. یعنی در هر شرایطی خوراک آنها باید منظم تامین شود. طبیعتا هر اتفاقی که این نظم را به هم بزند برای این مراکز مشکل ساز خواهد بود. اعتصاب کامیون ها یکی از این موارد است.

اعتصاب کامیونداران

از آنجا که اکثر خوراک دام و طیور از بنادر و کارخانه هایی با بعد مسافت بالا بارگیری می شوند، قاعدتا نقش کامیون ها در این روند بسیار حائز اهمیت است. دیر رسیدن خوراک برای مراکز پرورش دام و طیور می تواند ضررهای جبران ناپذیری را به بار آورد.

در سال اخیر برای چندمین بار است که شاهد اعتصاب کامیونداران هستیم. اگرچه در اعتصاب اولیه برخی از خواسته های کامیونداران مبنی بر افزایش کرایه ها انجام شد اما بنا به گفته راننده ها همچنان بسیاری از خواسته های آنها در حد وعده و وعید باقی مانده است.

اگرچه این راننده ها که از قشرهای زحمت کش جامعه خواسته هایی دارند، شایسته است مسئولین ذیربط هر چه سریعتر برای این مشکل چاره ای اساسی بیاندیشند تا بیشتر از این دود این مشکل بر چشم دامداری ها و مرغداری ها و در نهایت در چشم کل مردم کشور نرود.

واضح است که تنها وعده دادن مشکل را به صورت اساسی حل نخواهد کرد و دیر یا زود این چنین مشکلاتی باز به وقوع خواهد پیوست. پس بهتر است با بررسی کامل خواسته های راننده ها اگر واقعا بر حق است سریعتر این حقوق محقق شوند در غیر این صورت با ارائه راه کاری به اوضاع حمل و نقل سروسامانی بخشیده شود.

گروه تولیدی و بازرگانی کهن اعلام می دارد تا بر طرف نشدن مشکلات موجود در بخش حمل و نقل، کلیه سفارش ها منوط به جذب ماشین می باشد.