تفاله چغندر

فروش ارزانترین خوراک دام و رونق تولید

فروش ارزانترین خوراک دام  سبب خواهد شد تا نیاز به نهاده های مهمی چون سویا و ذرت کمتر از قبل شود تا علاوه بر نیاز کمتر به واردات سببی باشد برای رونق تولید.

شاید عنوان این متن اندکی شعار مابانه به نظر آید اما برای درک بهتر متن را دنبال کنید:

عموم ذرت، سویا و سایر نهاده ها از دیگر کشور ها به کشور مان وارد می شوند، که گسترش روز افزون آن و عدم برنامه ریزی برای رسیدن به خودکفایی در داخل را باید در جایی دیگر جستجو کرد!

اما فروش ارزانترین خوراک دام که همان محصولات جایگزین بخشی از نهاده ها می باشند، سبب خواهند شد تا کارخانه های تولید این محصولات رونق بیشتری یافته و همچنین نیاز به نهاده ها کاهش یابد.

فروش ارزانترین خوراک دام یعنی فروش کنجاله های دانه های روغنی اعم از آفتابگردان، کلزا، زیتون و …!

یعنی فروش انواع تفاله های مرکبات، گوجه، چغندر و … و همچنین سیلاژ های مختلف و انواع سبوس!

برای اینکه لیست کاملی از این محصولات به دست آورید پیشنهاد میکنیم به سایت جیره ارزان بازرگانی کهن مراجعه نمایید.