سیلوی ذرت بسته بندی شده

انواع سیلوی ذرت بسته بندی شده به شرط دان دار بودن، عدم وجود کپک و به قولی درجه یک بودن از فروش بالایی برخوردار است.