بنتونیت خوراک دام

آیا با تمام خوراک هایی که در جیره های غذایی به فروش می رسد آشنایی دارید؟ مزایای استفاده از بنتونیت خوراک دام و طیور در جیره چیست؟