تفاله میکس
قیمت خرید تفاله میکس خوراک دام

قیمت خرید تفاله میکس خوراک دام را از بازرگانی کهن جویا شوید. چرا نیاز است که از خوراک های جایگزین در جیره بیشتر از گذشته استفاده شود؟

تنوع جیره با تفاله میکس

راندمان مجتمع های دامداری به قیمت خوراک وابسته است.

در حدود ۶۰ -۷۰ درصد از هزینه تولید به قیمت خوراک وابسته است.

به کارگیری منابع ارزان انرژی و پروتئین متنوع برای جایگزینی مواد خوراکی سنتی بیشترین اهمیت ارزش اقتصادی را ایجاد می کند.

استفاده از ضایعات مزیت های زیادی خواهد داشد:

  •  رعایت بهداشت محیط
  • سلامتی دام و کشاورزی
  • کاهش قیمت جیره
  • ایجاد اشتغال جدید
  • کاهش واردات مواد خوراکی از طریق به کار بردن ضایعات

ضایعات صنایع فراوری میوه و سبزی تفاله نامیده می شود.

این جیره های مغذی و متنوع به عنوان جزئی از خوراک دام دارای ارزش بالقوه و اساسی هستند.

استفاده از تفاله ها به تنهایی و یا ترکیب چند تفاله می تواند ارزش جیره را ارتقا ببخشد.

این روش به کاهش هزینه ها نیز منجر می شود.

قیمت خرید تفاله میکس خوراک دام را از بازرگانی کهن جویا شوید

برای خرید این محصول می توانید با بخش فروش بازرگانی کهن تماس حاصل فرماید.

قیمت این محصول و سایر محصولات جیره ارزان موجود در بازرگانی کهن در کانال تلگرامی این مجموعه بصورت روزانه بارگزاری می شوند.