رطوبت سیلاژ ذرت بسته بندی

میزان مجاز رطوبت سیلاژ ذرت بسته بندی

میزان مجاز رطوبت سیلاژ ذرت بسته بندی چقدر است؟ آیا میزان رطوبت سیلو بر قیمت نهایی این محصول تاثیر گذار است؟ روش تشخیص مقدار استاندارد سیلوی ذرت چیست؟

به طور طبیعی رطوبت سیلاژ ذرت بالاست، اما این رطوبت یک حالت استاندارد دارد و عبور از این مرز می تواند موجب جاری شدن آب از کیسه های سیلو شود.

به طور معمول رطوبت باید حدود 65 درصد باشد، 5 درصد کم یا زیاد شدن این میزان، استاندارد سیلاژ را به هم می زند.

بعضا مشاهده می شود که از بسته های سیلو آب بیرون زده یا از زیر دپوهای سیلاژ آب روان است که این یک امر غیر طبیعی است و مشکلی در سیلو وجود دارد.

رطوبت بالا ضمن پایین آوردن کیفیت سیلاژ، وزن بسته ها را بالا برده و به لحاظ اقتصادی نیز برای خریدارن به صرفه نخواهد بود.