کنجاله آفتابگردان خوراک دام

کاربرد کنجاله آفتابگردان درخوراک دام و طیور

کنجاله آفتابگردان چیست؟ آیا کاربرد این محصول درخوراک دام و طیور با توجه به قیمت آن برای دامداری ها و مرغداران صرفه اقتصادی دارد؟

کنجاله آفتابگردان محصول جانبی فرایند روغن کشی دانه آفتابگردان می باشد که می تواند بعنوان یک محصول ایده آل در خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجائیکه قیمت گذاری کنجاله های حاصل از دانه های روغنی در بازار بر اساس محتوی پروتئین آنها صورت گیرد ، در نتیجه در مقایسه کنجاله آفتابگردان با کنجاله سویا، اقتصادی بودن و کاربردی بودن این محصول بیش از پیش آشکار می گردد، که می تواند به عنوان گزینه ای مناسب جهت جایگزینی در جیره ها ی خوراک دام و طیور در نظر گرفته شود.

کاربرد کنجاله آفتابگردان درخوراک دام و طیور

کنجاله آفتابگردان یکی از چهار کنجاله تولید شده از دانه های روغنی می باشد که در سراسر دنیا تولید و در خوراک دام و طیور استفاده می گردد. کنجاله آفتابگردان دارای قابلیت بالایی در جیره غذایی نشخوار کنندگان و غیر نشخوار کنندگان به عنوان تامین کننده پروتئین، می باشد. این محصول می تواند جایگزین کنجاله سویا در جیره های غذایی دام شود. همچنان، کنجاله های آفتابگردان با محتوی فیبر پایینتر و پروتئین بالاتر می توانند در جیره غذایی طیور استفاده گردند.
یکی از مزیت های کنجاله آفتابگردان، مقادیر بالای متیونین موجود در آن می باشد که در صورت مخلوط شدن با دیگر کنجاله ها می تواند در تولید خوراک دام و طیور با کیفیت بالاتر و مفیدتر موثر باشد .

کنجاله آفتابگردان در جیره گاوهای شیری

از جمله کاربرد اختصاصی کنجاله آفتابگردان می توان به استفاده آن در جیره گاوهای شیری اشاره نمود. نتیجه تحقیقات نشان داده است که استفاده کنجاله آفتاب در جیره غذایی گاوهای شیری به همراه کنجاله سویا منجر به افزایش تولید شیر و ایجاد منبع کامل تری از پروتئین قابل جذب در مقایسه با استفاده از کنجاله سویا به تنهایی در جیره غذایی ، شده است.

علاوه بر این، کنجاله آفتابگردان میتواند در جیره مرغ های تخم گذار و گوشتی استفاده گردد. بدیهی است اگر منبع لیزین کنجاله آفتابگردان در جیره غذایی مرغ های تخم گذار تامین گردد به راحتی می توان آن را جایگزین کنجاله سویا در جیره های غذایی نمود و با توجه به مقایسه قیمت این دو محصول در بازار، می تواند به عنوان گزینه جایگزین و مناسب در نظر گرفته شود.