انواع کنجاله

انواع کنجاله با پروتئین های مختلف

انواع کنجاله نظیر سویا، کنجد، پنبه دانه، آفتابگردان و کلزا با داشتن پروتئین های مختلف به عنوان منابع تامین پروتئین گیاهی، نقشی مهم در جیره های غذایی دام و طیور بر عهده دارند.

کنجاله باقیمانده دانه های روغنی در فرایند روغن کشی است و به شکل جامد است.

کنجاله ها برای استفاده در جیره ماهی ها، ماکیان و دیگر حیوانات بسیار ارزشمند است زیرا از لحاظ پروتئین و دیگر مواد غذایی بسیار غنی است. کنجاله ها را پس از فروش و به منظور استفاده معمولا به شکل پودر یا آرد در می آورند.

انواع کنجاله

از کنجاله دانه های روغنی به سبب داشتن پروتئین زیاد می توان به شکل مکمل در جیره های غذایی بهره برد. برخی از کنجاله های پر مصرف عبارتند از: کنجاله سویا، کنجاله کنجد، کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا  ، کنجاله زیتون و …

کنجاله مورد استفاده در جیره های غذایی دام و طیور هم در داخل کشور و هم در خارج از مرزها تولید می گردد. با توجه به مصرف بالای این خوراک ها، بخش اعظمی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. کشورهای برزیل، آرژانتین، روسیه، قزاقستان، هند و آذربایجان بیشترین سهم را در واردات کنجاله به ایران به خود اختصاص می دهند.