خوراک های تکمیلی دام و طیور

خوراک های تکمیلی در تغذیه دام و طیور

منظور از خوراک های تکمیلی در تغذیه دام و طیور چیست؟ این محصولات چه نقشی بر اقتصاد دامداری ها و مرغداری ها ایفا می کنند؟

امروزه تغذیه دام و طیور تنها با محصولاتی نظیر ذرت و سویا و دیگر خوراک هایی که در جیره های انسانی مشترک هستند، از جهات مختلفی امکان پذیر نیست.

استفاده از ضایعات کارخانجات مختلف، کشتارگاه ها و کارگاه ها ضمن کمک زیاد به حفظ محیط زیست، در تامین جیره های غذایی دام و طیور نیز می تواند نقش پر رنگی را ایفا نماید.

خوراک های تکمیلی دام و طیور

از جمله محصولات این حوزه می توان به خوراک های زیر اشاره کرد:

پودر خرما، پودر هسته خرما، پودر پوست پسته، پودر گوشت و استخوان، تفاله گوجه، تفاله چغندر، تفاله مرکبات، ضایعات ماکارونی و …

دام و طیور علاوه بر خوراک هایی نظیر ذرت، سویا، جو، علوفه و … به مواد معدنی و اسید های آمینه برای رششد بهتر و بیشتر و همچنین تولیداتی سالم و باکیفیت نیز نیاز دارند.

با توجه به قیمت پایین تر این محصولات از یک طرف و آنالیز تقریبا مشابه با خوراک هایی نظیر ذرت و جو، توجه دامداری ها و مرغداری ها به این محصولات بمنظور کاهش هزینه های خوراک امری ضروری به نظر می رسد.