بنتونیت خوراک دام

کاربردهای بنتونیت در خوراک دام و طیور

آیا با کاربردهای بنتونیت در خوراک دام و طیور آشنا هستید؟ این محصول کاربردی را از چه مراکزی می توان با قیمت مناسب خرید نمود؟

معرفی بنتونیت

بنتونیت چیست؟

بنتونیت سنگی رسی است با خاصیت های ویژه. رنگ بنتونیت سبز روشن در حالت هوا زده و رنگ سبز مایل به زرد می باشد. در این سنگ ترک هایی نظیر ترک های موم سفت وجود دارد.

خیس کردن این سنگ سبب افزایش حجم چند برابری آن می شود. شکسته شدن این سنگ یک خمیر صابونی را بوجود می آورد.

انواع بنتونیت

در کل بنتونیت شامل سه دسته کلی است:

  • بنتونیت سدیم یا بنتونیت با تورم زیاد
  • بنتونیت کلسیم یا بنتونیت با تورم کم
  • بنتونیت متوسط یا بنتونیت با تورم متوسط

بنتونیتهای سدیم دار یا متورم این قابلیت را دارند تا چندین برابر حجم خود آب را جذب کرده و منبسط گردند. در این حالت بنتونیت شکل پلاستیکی، ژله ای و چسبندگی به خود می گیرد. در سیالات حفاری معمولا از این نوع استفاده می گردد.

اگر با یک ماده شیمیایی تغییراتی در خاک بوجود آید به آن بنتونیت فعال گویند. اکثرا فعال سازی بنتونیت ها با بهره گیری از محلول آب نمک به منظور تعویض یون های سدیم با کلسیم صورت می گیرد. این عمل موجب افزایش خاصیت تعلق پذیری و تورمی بنتونیت ها می شود.

موارد استفاده بنتونیت

بنتونیت اولین بار در آمریکا با این اسم معرفی شد. بیشترین میزان مصرف بنتونیت در آمریکا در ریخته گری است با 36 درصد. سایر موارد استفاده بنتونیت عبارتنداز: 23 درصد گندوله آهن، 20 درصدحفاری، 21درصدجمع آوری فضولات گاو، هشت درصد محیط زیست و دو درصد مواد غذایی،داروسازی و دیگر موارد.

بنتونیت خوراک دام و طیور

آنالیز بنتونیت خوراک دام و طیور عبارتنداز:

بنتونیت خوراک دام و طیور

بنتونیت حفاری

آنالیز بنتونیت حفاری عبارتنداز:

بنتونیت جفاری

بنتونیت بستر

آنالیز بنتونیت بستر عبارتنداز:

بنتونیت بستر

بنتونیت ارت

آنالیز بنتونیت ارت عبارتنداز:

بنتونیت ارت

بنتونیت از لحاظ دانه بندی

در زیر تصاویر انواع بنتونیت به لحاظ شکل و دانه بندی آمده است:

بنتونیت دانه بندی1-3

بنتونیت دانه بندی1-4.5

بنتونیت دانه بندی3-.6

بنتونیت قرمز 1-3