سویا

کنجاله سویا مهمترین منبع تامین پروتئین

کنجاله سویا بهترین و مهمترین منبع تامین پروتئین در میان منابع حیوانی و گیاهی محسوب می شود. انواع مختلف داخلی و وارداتی این محصول با قیمت های مختلف در کشور قابل تهیه است.

کنجاله سویا محصول فرعی روغن گیری از لوبیای سویا می باشد. روغن سویا به روش مکانیکی یا به کمک حلال استخراج می شود و مواد باقیمانده، حرارت داده می شوند تا عوامل ضد تغذیه ای از قبیل بازدارنده تریپسین از بین بروند.

ارزش غذایی سویا و روش تولید آن

سویا دانه ای روغنی است که ۲۵ تا ۳۵ درصد آنرا روغن تشکیل می دهد. دانه های خرد شده سویا، تحت فشار به صورت پرک در می آیند تا روغن کشی با حلال هگزان یا اتانول راحت تر انجام شود. بعد از استخراج روغن، مواد باقیمانده به وسیله حرارت، فرآوری می شود. دانه های بدون پوسته سویا، فیبر کمتر و پروتئین خام بیشتری دارند و ترکیب اسیدهای آمینه و ویتامین های گروه B و D در آن مطلوب است.

کنجاله سویا در جیره دام و طیور

کنجاله سویا یکی از سالمترین و بهترین منابع تامین پروتئین در جیره طیور و دامها به شمار می رود و خوشبختانه عوامل ضد تغذیه ای آن از قبیل بازدارنده تریپسین، هماگلوتین، مواد گواترزا، ساپونین، استروژن ها، ضد ویتامین ها و فیتات در اثر حرارت که روند استخراج روغن و تولید کنجاله سویا وجود دارد از بین می روند.