کنجاله کنجد پرک

آنالیز بهترین کنجاله کنجد در طیور

آیا کنجاله کنجد در جیره طیور نیز استفاده می شود؟ بهترین آنالیز به دست آمده از کنجاله کنجد دارای چند درصد پروتئین است؟

امروزه صنعت مرغداری به یک حوزه درآمد زا تبدیل شده است. صاحبان این مشاغل در نگاه اول به دنبال دست یابی به سود حداکثری هستند. بهترین گزینه برای دست یابی به این هدف، تهیه جیره های غذایی از مواد خوراکی با قیمت پایین است.

از آنجا که ارزش غذایی جیره باید تامین شود و به اصطلاح جیره باید بالانس باشد، علاوه بر قیمت، آنالیز خوراک های جایگزین نیز مهم است.

کنجاله کنجد یکی از خوراک هایی است که نظر بسیاری از مرغداری ها را برای جایگزین کردن به جای کنجاله سویا به سوی خود جلب کرده است.

کنجاله کنجد با پروتئین بالای 40 درصد به راحتی می تواند تا بیست درصد در جیره های غذایی جایگزین کنجاله سویا گردد.

گروه تولیدی بازرگانی کهن، هیچ وقت تعطیل نیست.