پرواربندی گوساله

سود هر راس گوساله پرواری در یک دوره پرواربندی ایران

با توجه به شرایط بازار ایران یک شرط موفقیت در دامداری محاسبه سود هر راس گوساله پرواری در یک دوره پرواربندی است.

به ازای هر راس گوساله پرواری در کل دوره چقدر سود میکنین؟!

فرض کنیم گوساله سمینتال خریدیم 50 میلیون پای پروار! (بالاترین قیمت تقریبا)

قبل از اینکه بگیم سود خالص پرواربندی گوساله سمینتال چقدره به چند نکته باید توجه کرد:

نکات مهم در خصوص پرواربندی گوساله

در خصوص پرواربندی گوساله دو تا مسئله خیلی اهمیت دارد. از آنجایی که هزینه های خوراکش زیاده پس مدیریت هزینه های خوراک اولین اولویت است. از آجایی که قیمت خود گوساله خیلی بالاست پس مدیریت بیماری ها و تلفات خیلی مهمه و ما اصلا در پرواربندی گوساله نباید تلفات داشته باشیم یا حداکثر یک درصد تلفات داشته باشیم. و نکته اساسی این است که نباید تلفات داشته باشیم و نهایت اینه که گاو مریضه و آن را حذف می کنیم و نه اینکه کلا تلف شود.

نکته دیگر اینکه چون در پرواربندی گوساله خواب سرمایه زیاده باید حواسمون به هزینه ها باشه و ریز هزینه ها دربیاریم و آنرا کاهش بدهیم و مهمتر اینکه در پرواربندی گوساله باید تورم برای قیمت گوساله داشته باشیم وگرنه سود ما خیلی کم می شود. حواستان باشد چون قیمت بره داره بالا میره پس قیمت گوساله هم بالا خواهد رفت. پس این فرصت باقیمانده تا عید یک دوره طلایی داریم که بتوانیم سود زیادی بکنیم.

سود گوساله پرواری

در ادامه محسابات سود هر گوساله در یک دوره پرواربندی را میبنیم:

سود هر گوساله در یک دوره پرواربندی

میانگین خوراک روزانه:  94.170 تومان
هزینه خوراک هر راس در کل دوره:  25.425.900 تومان
هزینه خرید گوساله پای پروار 150 کیلویی:  50.000.000 تومان
سایر هزینه ها (25% هزینه خوراک):  6.356.45 تومان
جمع کل هزینه ها:  81.782.375
قیمت فروش گوساله (550 کیلو با فی 220):  121.000.000 تومان
سود خالص:  39.217.625 تومان

پس در یک دوره پرواربندی گوساله (حدود 9 ماه) ما باید حدود 40 میلیون تومان به ازای هر راس سود خالص داشته باشیم. این عدد با مدیریت دقیق تر قابل افزایش است.

شرکت نخصصی خوراک دام کهن