یونجه خشک همدان

قیمت فروش ارقام یونجه و کاه درجه یک

قیمت فروش ارقام یونجه و کاه درجه یک در کجا می توان مشاهده نمود؟ این قیمت ها را چه کسی تعیین می کند؟

اگر در فضای مجازی سرکی بکشید می بینید که روز به روز بر تعداد مراکز و شرکت هایی که اعلام قیمت خوراک دام و طیور می کنند، در حال افزایش است. قیمت ها را که مقایسه می کنیم به راحتی می توان فهمید که اکثر آنها واسطه هستند.

البته واسطه بودن به خودی خود بد نیست، چه بسا تا در یک معامله واسطه نباشد، آن معامله به سرانجام نمی رسد.

مهم این است که این واسطه ها دسته چندم باشند. طبیعی است هرچه بتوان واسطه ها را حذف نمود و از تولید کننده خرید نمود، قیمت تمام شده مناسب تر خواهد بود.

این حذف واسطه ها یکی از رسالت های اصلی گروه تولیدی بازرگانی کهن است.

همکاران ما در تمام مراحل خرید و فروش در کنار شما خواهند بود.