خوراک مخلوط

منظور از اصطلاح TMR در دامپروری چیست؟

قطعا پیش آمده است که بارها عزیزان با اصطلاح TMR برخورد کرده اند.در واقع این سه حرفT,M,R مخفف عبارت ‏جیره های کاملاً مخلوط (‏total mixed ration‏)‏ میباشد.

اصل مهمی که در تغذیه دام و طیور وجود دارد این است که تمام اجزای خوراک باید بطور کامل باهم مخلوط بشوند و حیوان مورد نظر قدرت جداسازی و تشخیص نداشته باشد.

مزایای TMR

یکدست برداشت کردن خوراک در آخور توسط حیوان مزایایی همچون جلوگیری از اتلاف مواد غذایی،کم شدن هزینه ی مربوط به تغذیه،کم شدن وابستگی به نهاده های پرمصرف معمول و… را به دنبال دارد.

خوراک تخمیری و اصل TMR

در مورد خوراک های تخمیری کامل اصل TMR به خوبی رعایت شده است و علاوه بر مخلوط بودن اجزای خوراک بعلت بالارفتن سطح پروتئین ها بعد از عملیات تخمیری، عملکرد و راندمان هم بسوی بهتر شدن حرکت خواهد کرد.