میزان مصرف کنسانتره دامی

میزان مصرف کنسانتره در جیره دام

آیا میزان مصرف کنسانتره در جیره دام های مختلف یکسان است؟ چه مواردی در تولید و مصرف کنسانتره های شیری و پرواری باید رعایت گردد؟

بدن دام به منظور تامین تمامی مواد مورد نیاز خود علاوه بر علوفه به کنسانتره نیز احتیاج دارد. کنسانتره ترکیبی از محصولات مختلف نظیر جو، ذرت، سویا، تخم پنبه، تفاله چغندر قند، سبوس، مکمل های ویتامینه و معدنی، ملاس و … است.

میزان مصرف کنسانتره در گاوهای شیرده

گاوهای شیری به خوراک هایی نیاز دارند که بتواند پروتئین مورد نیاز آنها را تامین کند. مصرف علوفه هایی نظیر یونجه در کنار کنسانتره ای با انرژی کافی برای این دوره مناسب است.

میزان مصرف کنسانتره در گاوهای شیری به میزان شیردهی آنها بستگی دارد. به عنوان مثال مقدار خوراک خشک برای یک گاو با دوازده کیلوگرم شیر در روز که وزنی معادل 500 کیلوگرم دارد، 10 کیلو گرم باید باشد که از این مقدار 2 کیلو گرم آن کنسانتره است.

میزان مصرف کنسانتره در گاوهای خشک آبستن

با نزدیک شدن به پایان دوره شیردهی می بایست مصرف علوفه های مرغوب و کنسانتره کاهش یابد. به جای این موارد می توان از موارد با ارزش غذایی پایین تر و ارزان تر استفاده نمود.

این روند تا دو هفته قبل ز زایمان ادامه می یابد که در این زمان باید کنسانتره و علوفه های مرغوب به جیره اضافه شوند.

میزان مصرف کنسانتره در گوساله های پرواری

پرورش گوساله های پرواری به دو مقطع سه ماهه اول پروار و سه ماهه دوم پروار تقسیم بندی می شود. در سه ماهه اول که گوساله در حال رشد است بدن دام به مواد پروتئینی نیاز دارد. علاوه بر این مصرف مواد کلسیم دارد در این مقطع ضروری است. افزایش وزن گوساله در این مقطع با سرعت صورت می گیرد.

در سه ماهه دوم از آنجا که اندام و استخوان دام رشد خود را نموده است باید به دنبال چاق کردن آن بود. در این مقطع باید از خوراک های با انرژی بالا استفاده نمود. در این مقطع پرواربندی هزینه ی بیشتری باید صرف شود. هفتاد درصد جیره دام در این مقطع را باید کنسانتره های با انرژی زیاد تشکیل دهد.

میزان مصرف کنسانتره در گوسفند داشتی

تغذیه در میزان بره زایی و رشد بره ها بسیار تاثیر گذار است. معمولا سه هفته قبل از قوچ اندازی مقدار زیادی کنسانتره به جیره اضافه می گردد. این میزان به صورت روزانه چیزی حدود 100 تا 300 گرم می باشد. مصرف کنسانتره در دوران ابتدایی آبستنی کاهش یافته تا اینکه 6 هفته مانده به زایمان مصرف کنسانتره مجددا افزایش می یابد. تجربه نشان داده است تغذیه مناسب در این دوره به لحاظ اقتصادی برای دامدار بسیار مؤثر است زیرا تغذیه در این دوره با رشد بره رابطه مستقیم دارد.

میزان مصرف کنسانتره بعد از زایمان نیز مهم است. با توجه به تعداد بره های متولد شده جیره میش باید شامل 50 تا 70 درصد کنسانتره باشد. البته در یک قلو زاها مصرف زیر 50 درصد کنسانتره نیز جوابگو خواهد بود.

میزان مصرف کنسانتره در بره پرواری

جیره ی بره های پرواری شامل بیشترین مقدار کنسانتره است. بعد از دوره شیرخواری جیره بره باید شامل 80 تا 90 درصد کنسانتره باشد تا بره به وزن کشتار برسد.