کنجاله سویا دامی

کنجاله کنجد جایگزینی برای کنجاله سویا ؟

آیا کنجاله کنجد جایگزینی مناسب برای کنجاله سویا در جیره های غذایی به حساب می آید؟ استفاده از این محصول از نظر قیمت و هزینه چه تفاوت هایی به وجود می آورد؟

در انتخاب خوراک های استفاده شده در جیره های غذایی ملاک های مختلفی وجود دارد. یکی از بارزترین این معیارها پروتئین موجود در این مواد است.

تامین پروتئین جیره با کنجاله

از سال های قبل سویا به عنوان یک منبع تامین پروتئین مورد استفاده دامداری ها، مرغداری ها و کارخانه های تولید خوراک آماده بوده است. در سال های اخیر منابع دیگری برای جایگزینی مورد آزمایش قرار گرفته اند که از مهمترین آنها کنجاله کنجد می باشد.

پروتئین کنجاله کنجد با اختلاف کمی تقریبا مشابه سویا است اما آیا می توان کنجد را جایگزین سویا نمود؟ آیا تنها معیار استفاده از مواد خوراکی پروتئین است؟

آزمایشات نشان می دهند با وجود پروتئین بالای کنجاله کنجد، این محصول را نمی توان به صورت نامحدود جایگزین سویا نمود. ریز مغذی های موجود در سویا در کمتر محصولی یافت می شود و بنابراین باید با یک نسبت مشخص از کنجاله کنجد استفاده نمود. در مطالب دیگر سایت با کنجاله کنجد بیشتر آشنا می شویم.