کنسانتره گاو پرواری

کنسانتره گوسفندی خوراکی موثر در جیره

آیا کنسانتره گوسفندی خوراکی موثر در جیره است؟ بدون بهره گیری از خوراک های با ارزش غذایی بالا و قیمت مناسب نباید انتظار بهره برداری زیاد داشت.