عوامل خرید سیلاژ ذرت

عوامل رضایت مشتری از خرید سیلاژ ذرت

معیارهای سیلاژ ذرت باکیفیت چیست؟ عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خرید سیوی بسته بندی کدامند؟

خریداران سیلاژ ذرت مانند دیگر خریداران این دوره زمانه بسیار نکته سنج و ریز بین هستند. معیار های مختلفی برای آنها حائز اهمیت است که به برخی از آنها اشاره می شود.

معیارهای سیلاژ ذرت باکیفیت

یکی از مهمترین این عوامل که عدم رعایت آن می تواند برای سلامت دام مشکل ساز باشد، وجود کپک در سیلاژ است. این عامل به قدری مهم است که می تواند دیگر خصوصیات خوب سیلو را نیز تحت شعاع قرار دهد.

نوع بسته بندی نیز بسیار مهم است. بسته بندی شل یا سوراخ دار می تواند سبب ایجاد فساد در سیلاژ گردد.

از دیگر عوامل مهم در کیفیت سیلو می توان به میزان رطوبت آن اشاره نمود. میزان رطوبت بالا علاوه بر کیفیت، قیمت را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.